Site logo

Flexi-job sectoren

Alle zaken die tot de horeca, detailhandel of  kleinhandel behoren, kunnen flexi-jobbers inzetten. De detailhandel is de laatste schakel in het productieproces van fabrikant naar eindconsument. Concreet gaat het over bv: supermarkten, slagers, bakkers, kledingszaken, kappers:

PC 118.03 voor bakkerijen, banketbakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij
-PC 119 van de handelaars in voedingswaren
-PC 201 van de zelfstandige kleinhandel
-PC 202 van de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
-PC 202.01 voor middelgrote levensmiddelenbedrijven
-NIEUW: PC 223 voor de sport
-PC 302 horeca
-NIEUW: PC 303.03 voor de exploitatie van de bioscoopzalen
-NIEUW: PC 304 vermakelijkheidsbedrijf
-PC 311 voor de grote kleinhandelszaken
-PC 312 voor de warenhuizen
-PC 314 voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen
-PC 322 voor de uitzendarbeid, als de gebruiker ressorteert onder één van de hierboven opgesomde PC’s of de horeca (PC 302)

In de zorgsector:
Sinds januari 2023 zijn ook in de zorgsector flexi-jobs mogelijk. En overzicht in welke zorgsectoren dit kan én onder welke voorwaarden vind je hier.

Extra uitbreiding vanaf 2024:
Sinds 1 januari 2024 is er een nieuwe uitbreiding van de sectoren waarin flexi-jobs toegelaten zijn (of toegelaten kunnen worden). De wet maakt een onderscheid tussen 3 reeksen:

Reeks 1: de sectoren die de wet zelf toevoegt
Dit zijn de sectoren waar flexi-jobs mogelijk zullen zijn vanaf 1 januari 2024, tenzij er een opt-out komt. De sociale partners in deze sectoren kunnen overeenkomen dat in hun sector, of een gedeelte daarvan, flexi-jobs toch niet toegelaten zijn.

Dit zijn de sectoren van reeks 1:
a) 118.03 industriële- en ambachtelijke bakkerijen, ambachtelijke banketbakkerijen, ambachtelijke roomijsfabrikanten en de consumptiesalons bij een ambachtelijke banketbakkerij;
b) 118.07 brouwerijen en mouterijen;
c) 118.08 drankennijverheid;
d) 118.09 groentenijverheid;
e) 118.10 vruchtennijverheid;
f) 118.11 vleesnijverheid;
g) 118.12 zuivelproducten;
h) 118.14 chocoladefabrieken – suikerbakkerij;
i) 118.21 aardappelverwerkende nijverheid;
j) 118.22 aardappelschilbedrijven.
PC 112: garagebedrijf
PC 320: begrafenisondernemingen
PC 132: ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken
PC 144: landbouw
PC 145: tuinbouw
in PC 200: de tewerkstelling als bediende bij een werkgever met als hoofdactiviteit autorijscholen zoals omschreven in NACE-code 85.531
PC 323: beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars en dienstboden
PSC 140.05: het paritair subcomité voor de verhuizing
PSC 140.01: het paritair subcomité voor de autobussen en de autocars

Enkel de functies die verbonden zijn aan een NACE-code zoals hierna bepaald en die rechtsreeks verband houden met de organisatie van een evenement zelf, bij de werkgevers uit de privé-sector, wiens hoofdactiviteit in de evenementensector bestaat uit één van de volgende activiteiten:

a) de beoefening van uitvoerende kunsten, waaronder wordt verstaan de beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten (NACE 90.011) alsook de beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles (NACE 90.012);
b) het ontwerp en bouw van podia (NACE 90.022);
c) de gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken (NACE 90.023);
d) ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten (NACE 90.029);
e) de beoefening van scheppende kunsten (NACE 90.031);
f) ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten (NACE 90.032);
g) de exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accomodaties voor podiumkunst (NACE 90.041);
h) de exploitatie van geluidsopnamestudio’s voor rekening van derden (NACE 90.041);
i) het beheer en exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele evenementen (NACE 90.042);
j) de organisatie van congressen en beurzen (NACE 82.300);
k) de organisatie van sportevenementen (NACE 93.199);
l) verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur (NACE 77.292);
m) verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken-en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden (NACE 77.293);
n) verhuur en lease van tenten (NACE 77.392);
o) verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen (NACE 77.399).

Private of publieke werkgevers en de werknemers die zij tewerkstellen in functie van redder in publiek toegankelijke zwembaden en zwemvijvers of op het strand, en alleen voor werknemers die een diploma van redder hebben.

Reeks 2: de sectoren met toelating via de Gemeenschappen
In reeks 2 neemt de wet sectoren op waarin door de Gemeenschappen (de Vlaamse, Franse en/of Duitstalige gemeenschap) flexi-jobs kunnen toegelaten worden na een aanvraag via het
Overlegcomité. De Vlaamse Gemeenschap heeft al aangevraagd om vanaf 1 januari 2024 flexi-
jobs toe te laten in deze sectoren.

Dit zijn de sectoren van reeks 2:
-uit PC 331 (Vlaamse welzijns- en gezondheidssector) de werkgevers met als hoofdactiviteit kinderopvang (NACE 88.91) en de publieke werkgevers met als hoofdactiviteit kinderopvang (NACE 88.91);
-het officieel onderwijs en het gesubsidieerd personeel van het door de gemeenschap gesubsidieerd vrij onderwijs.
-de publieke sport- en cultuursector, de werkgevers waarvan de hoofdactiviteit beantwoordt aan de omschrijving van één van de NACE-codes onder categorie 93.1 of 90.

Reeks 3: restcategorie
Voor de sectoren van reeks 3 zullen de sociale partners de mogelijkheid krijgen om flexi-jobs te
activeren. Dit betreft alle privé-sectoren, behalve: de sectoren waar flexi-jobs nu al mogelijk zijn, en de bovenstaande sectoren van reeks 1, en de bovenstaande sectoren van reeks 2.

Meld aan (Werkgevers)

Registreer

Forgot Password

Winkelmand

Winkelwagen

cropped-My-Flexi-Job-logo-1.png

Welkom bij My Flexi-Job, de n°1 in flexi-jobs in Vlaanderen, klik op de button hieronder om verder te gaan