Flexijob kledingszaak

Een flexi-job voor werkgevers

Wat is een flexi-job?

Flexi-jobs zijn bedoeld voor mensen die al een job hebben en willen bijklussen/bijverdienen in de horeca. Als iemand drie kwartalen geleden minstens 4/5de werkte bij een andere werkgever, komt hij of zij vandaag in aanmerking om te werken met een flexi-job. De werknemer krijgt een nettoloon, waarop geen belastingen of sociale bijdragen betaald worden. Er is geen beperking op het aantal uren of loon dat iemand als flexi-werknemer mag presteren. De werkgever betaalt 25% werkgeversbijdragen. De flexi-job bestaat sinds 1 december 2015. In januari 2018 komt er een uitbreiding naar kappers, slagers, bakkers en detailhandel.

Wie kan een flexi-job uitoefenen?

Iemand die dit kwartaal wil werken als flexi-jobber moet drie kwartalen geleden minstens 4/5de gewerkt hebben bij een andere werkgever. Elk kwartaal opnieuw wordt deze voorwaarde gecontroleerd via de Dimona-aangifte.

Een werknemer kan werken met een flexi-job in …
juli, augustus, september 2017, als hij/zij minstens 4/5de werkte in oktober, november, december 2016
oktober, november, december 2017, als hij/zij minstens 4/5de werkte in januari, februari, maart 2017
januari, februari, maart 2018, als hij/zij minstens 4/5de werkte in april, mei, juni 2017
april, mei, juni 2018, als hij/zij minstens 4/5de werkte in juli, augustus, september 2017


Hoe kan ik als werkgever weten of iemand wel aan alle voorwaarden van een flexi-job voldoet?

De voorwaarde (drie kwartalen geleden minstens 4/5de gewerkt hebben) wordt automatisch gecontroleerd bij de Dimona aangifte. Wanneer u bij de Dimona-aangifte (die u zelf doet of via een sociaal secretariaat) een melding ‘Dimona aanvaard’ krijgt, dan zijn de voorwaarden vervuld.

Hoeveel bedraagt een flexi-loon en hoeveel sociale lasten moet ik betalen?

Bij een flexi-job hoort een flexi-loon. Een flexi-loon moet overeengekomen worden. Het loon bedraagt minimum 9,88 euro per uur. Dat is 9,18 euro loon en 0,70 (7,67%) euro vakantiegeld.

Het volledige flexi-loon is voor de werknemer vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen. Als werkgever betaalt u de RSZ enkel een bijzondere werkgeversbijdrage van 25 procent.

Hou er in je loonberekening rekening mee dat er nog sectorale toeslagen zijn voor zondagen en feestdagen (2 euro/uur met een max van 12 euro per dag) en nachtwerk (1,2398 euro/uur), beide eveneens belast aan 25 procent.

Wat zet ik op papier?

De raamovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst, die het algemeen kader schetst. Ze bevat een aantal verplichte vermeldingen zoals de identiteit van de partijen, het flexiloon, een beknopte beschrijving van de functie(s), de voorwaarden voor de flexi-job en de wijze en termijn waarbinnen de flexi-overeenkomst door de werkgever aan de werknemer moet worden voorgesteld. Hier vind je een voorbeeld van een raamoverkomst.

Per tewerkstelling wordt er ook een arbeidsovereenkomst afgesloten. Die kan zowel schriftelijk als mondeling zijn. De arbeidsovereenkomst kan opgemaakt worden voor bepaalde duur of voor een bepaald werk, kan voltijds of deeltijds zijn, met een vast of variabel rooster.

Dimonaverplichtingen en bijhouden prestaties

Voor een flexijob-werknemer doet u een Dimona-FLX aangifte.
De Dimona is het elektronische bericht waarmee de werkgever iedere indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft bij de RSZ.

– Bij een schriftelijke arbeidsovereenkomst dient u per periode aangifte te doen (maximaal een kwartaal).
– Bij een mondelinge arbeidsovereenkomst moet u dagelijks een Dimona-aangifte doen mét vermelding van het begin- en einduur.

De Dimona-FLX-aangifte gebeurt ten vroegste één maand voorafgaand aan het kwartaal van de flexijob en uiterlijk bij de indiensttreding. Een laattijdige Dimona wordt nooit aanvaard.

Wanneer de voorwaarden in kwartaal T-3 (drie kwartalen geleden minstens 4/5de gewerkt hebben) niet vervuld zijn, krijgt u als melding ‘aanvaard met waarschuwing’. In dit geval mag u de werknemer wél tewerkstellen, maar niet als flexijob-werknemer aangeven. Geeft u deze persoon tóch aan als flexijobber, dan zult u sociale bijdragen betalen op het flexi-loon vermeerderd met een percentage tussen 50% en 200%.

Samengevat: welke stappen moet je nemen?

1. Sluit een raamcontract af. Een voorbeeld hiervan vind je terug hier

2. Schrijf je in bij RSZ. Dat kan hier 

3.Kies bij de RSZ tussen een dagdimona of een dimona per kwartaal/arbeidscontract.
– Voor een dagdimona volstaat een mondelinge arbeidsovereenkomst (in uitvoering van de raamovereenkomst)
– Voor een dimona per kwartaal dient bovenop de raamovereenkomst nog een schriftelijke arbeidsovereenkomst afgesloten te worden.
Meer info over dimona vind je hier 

4. Zorg voor een ondertekend exemplaar van je arbeidsreglement.

5. Registreer je flexijobber via Dimona via de specifieke code FLX – Je kan dit via deze link

6. Aan de slag!
Alle online diensten voor werkgevers vind je op deze link

Nog vragen?
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) heeft specifiek voor de Flexi-jobs een hulplijn opgericht.
Zij kunnen u telefonisch of per mail begeleiden.
02/509 59 59 – Contact@rsz.fgov.be

                             Plaats hier jouw flexi-job!