Site logo

Een flexi-job voor werkgevers

Wat is een flexi-job?

Via het systeem van flexi-jobs kunnen werknemers die minstens 4/5 werken én gepensioneerden een centje bijverdienen in meer dan 15 sectoren (onder andere horeca, bakkers, slagers, supermarkten, zorg, onderwijs, evenementen…) 

  • Wie flexi-jobt betaalt geen sociale bijdragen of belastingen op zijn of haar loon. Het brutoloon is gelijk aan het nettoloon. Je bouwt bovendien sociale rechten (werkloosheidsvergoeding, pensioen, vakantie, …) op. Als werknemer is er een limiet van 12.000 euro onbelast bijverdienen per jaar. Heel interessant dus. Gepensioneerden ouder dan 65 kunnen onbeperkt onbelast bijverdienen. Gepensioneerden jonger dan 65 jaar moeten wel rekening houden met een limiet.
  • De werkgever betaalt een verlaagd tarief van 28% werkgeversbijdragen bovenop het loon van een flexi-jobber. 

Ook interessant voor werkgevers:

Als werkgever betaal je voor een flexi-jobber enkel een werkgeversbijdrage van 28%.

Hou er rekening mee dat:
* je nog sectorale toeslagen moet betalen voor zon- en feestdagen of nachtwerk, allebei ook belast aan 28%,
* het uurloon van de flexi-jobber wordt bepaald door het minimumloon van de sector waarin de zaak actief is.
* het flexi-loon mag maximaal 150% bedragen van eht minimale basisloon

Hoe kan ik als werkgever weten of iemand aan alle voorwaarden van een flexi-job voldoet? 
De voorwaarde (drie kwartalen geleden minstens 4/5de gewerkt hebben) wordt automatisch gecontroleerd bij de Dimona aangifte. Wanneer u bij de Dimona-aangifte (die u zelf doet of via een sociaal secretariaat) een melding ‘Dimona aanvaard’ krijgt, dan zijn de voorwaarden vervuld.

Twijfel je of een werknemer in aanmerking komt voor een flexi-job?
Laat hem of haar contact opnemen met de RSZ. Zij kunnen op basis van de persoonlijke gegevens (rijksregisternummer) nakijken of iemand aan de voorwaarden voldoet. Dit zijn de contactgegevens: 02/509 59 59 of Contact@rsz.fgov.be

Hoeveel bedraagt een flexi-loon en hoeveel sociale lasten moet ik betalen?
Bij een flexi-job hoort een flexi-loon. Een flexi-loon moet overeengekomen worden. Het loon bedraagt het minimum barema van de sector waarin u actief bent. In de horeca is er wel nog een minimum flexi-loon (12,05 euro/uur januari 2024).

Het volledige flexi-loon is voor de werknemer vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen. Als werkgever betaalt u de RSZ enkel een bijzondere werkgeversbijdrage van 28 procent. Hou er in je loonberekening rekening mee dat er nog sectorale toeslagen zijn voor zondagen en feestdagen en nachtwerk, beide eveneens belast aan 28 procent.Het flexi-loon, de vergoedingen, het vakantiegeld en de bijzondere werkgeversbijdragen zijn aftrekbare beroepskosten. 

Voor de loonadministratie werk je het gemakkelijkst samen met een sociaal secretariaat.

Wat zet ik op papier?
De raamovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst, die het algemeen kader schetst. Ze bevat een aantal verplichte vermeldingen zoals de identiteit van de partijen, het flexi-loon, een beknopte beschrijving van de functie(s), de voorwaarden voor de flexi-job en de wijze en termijn waarbinnen de flexi-overeenkomst door de werkgever aan de werknemer moet worden voorgesteld. Hier vind je een voorbeeld van een raamoverkomst.

Per tewerkstelling wordt er ook een arbeidsovereenkomst afgesloten. Die kan zowel schriftelijk als mondeling zijn. De arbeidsovereenkomst kan opgemaakt worden voor bepaalde duur of voor een bepaald werk, kan voltijds of deeltijds zijn, met een vast of variabel rooster.

Dimonaverplichtingen en bijhouden prestaties
Voor een flexijob-werknemer doet u een Dimona-FLX aangifte.De Dimona is het elektronische bericht waarmee de werkgever iedere indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft bij de RSZ.

– bij een schriftelijke arbeidsovereenkomst dient u per periode aangifte te doen (maximaal een kwartaal).
– bij een mondelinge arbeidsovereenkomst moet u dagelijks een Dimona-aangifte doen mét vermelding van het begin- en einduur.

De Dimona-FLX-aangifte gebeurt ten vroegste één maand voorafgaand aan het kwartaal van de flexijob en uiterlijk bij de indiensttreding. Een laattijdige Dimona wordt nooit aanvaard.

Wanneer de voorwaarden in kwartaal T-3 (drie kwartalen geleden minstens 4/5de gewerkt hebben) niet vervuld zijn, krijgt u als melding ‘aanvaard met waarschuwing’. In dit geval mag u de werknemer wél tewerkstellen, maar niet als flexijob-werknemer aangeven. Geeft u deze persoon tóch aan als flexijobber, dan zult u sociale bijdragen betalen op het flexi-loon vermeerderd met een percentage tussen 50% en 200%.

Samengevat: welke stappen moet je nemen?
1. Sluit een raamcontract af. Een voorbeeld hiervan vind je terug hier
2. Schrijf je in bij RSZ. Dat kan hier 
3.Kies bij de RSZ tussen een dagdimona of een dimona per kwartaal/arbeidscontract.
– Voor een dagdimona volstaat een mondelinge arbeidsovereenkomst (in uitvoering van de raamovereenkomst)
– Voor een dimona per kwartaal dient bovenop de raamovereenkomst nog een schriftelijke arbeidsovereenkomst afgesloten te worden.
Meer info over dimona vind je hier 
4. Zorg voor een ondertekend exemplaar van je arbeidsreglement.
5. Registreer je flexijobber via Dimona via de specifieke code FLX – Je kan dit via deze link
6. Aan de slag!
Alle online diensten voor werkgevers vind je op deze link
Nog vragen?
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) heeft specifiek voor de Flexi-jobs een hulplijn opgericht.
Zij kunnen u telefonisch of per mail begeleiden.
02/509 59 59 – Contact@rsz.fgov.be

Hier vind je alle info over flexi-jobs op een rij.

Meld aan (Werkgevers)

Registreer

Forgot Password

Winkelmand

Winkelwagen

cropped-My-Flexi-Job-logo-1.png

Welkom bij My Flexi-Job, de n°1 in flexi-jobs in Vlaanderen, klik op de button hieronder om verder te gaan