Veelgestelde flexijob vragen

Veelgestelde vragen door werkgevers

Waarom is het interessant als werkgever om met flexi-jobbers te werken?

Flexi-jobs zijn een win-win statuut, zowel voor de werkgevers als de werknemers. Werkgevers kunnen personeel officieel en voordelig uitbetalen (je betaalt enkel 25% bijzondere patronale bijdragen). Werknemers betalen geen belastingen op hun loon en bouwen sociale rechten op.

Wat zijn de formaliteiten bij een aannemen van flexi-job?

Zorg er in de eerste plaats voor dat je voor elke flexi-jobber over een schriftelijke en door beide partijen ondertekende raamovereenkomst beschikt. Merk op, dit is geen arbeidsovereenkomst. Zonder raamovereenkomst geen flexi-job!

De raamovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst, die het algemeen kader schetst. Ze bevat een aantal verplichte vermeldingen zoals de identiteit van de partijen, het flexi-loon, een beknopte beschrijving van de functie(s), de voorwaarden voor de flexi-job en de wijze en termijn waarbinnen de flexi-overeenkomst door de werkgever aan de werknemer moet worden voorgesteld. Hier vind je een voorbeeld van een raamoverkomst.

Per tewerkstelling wordt er ook een arbeidsovereenkomst afgesloten. Die kan zowel schriftelijk als mondeling zijn. De arbeidsovereenkomst kan opgemaakt worden voor bepaalde duur of voor een bepaald werk, kan voltijds of deeltijds zijn, met een vast of variabel rooster.

Vervolgens doe je een dimona-aangifte FLX, voor een hele periode of per dag. De “dag-aangifte” verschilt van de “periode-aangifte” in het feit dat je begin- en einduur moet opgeven. Je vermijdt hiermee wel dat je ook nog een schriftelijke arbeidsovereenkomst moet opmaken en dat jouw flexi-jobber zijn tijden moet registreren in de kassa, zoals bij de periode-aangifte het geval is.

Hoeveel betaal ik mijn flexi-jobber?

Bij een flexi-job hoort een flexi-loon. Een flexi-loon moet overeengekomen worden. Het bedraagt minstens 9,69 euro, inclusief het flexi-vakantiegeld.

Het volledige flexi-loon is voor de werknemer vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen. Als werkgever betaalt u de RSZ enkel een bijzondere werkgeversbijdrage van 25 procent.

Hou er in je loonberekening rekening mee dat er nog sectorale toeslagen zijn voor zondagen en feestdagen (2 euro/uur met een max van 12 euro per dag) en nachtwerk (1,2398 euro/uur), beide eveneens belast aan 25 procent

Hoe kan ik als werkgever weten of iemand wel aan alle voorwaarden van een flexi-job voldoet?

De voorwaarde (drie kwartalen geleden (kwartaal T-3) minstens 4/5 gewerkt hebben) wordt automatisch gecontroleerd bij de Dimona aangifte. Wanneer je bij uw Dimona-aangifte een melding ‘Dimona aanvaard’ krijgt, dan zijn de voorwaarden van kwartaal T-3 vervuld.

Wat als er toch niet voldaan is aan de wettelijke voorwaarden voor het flexi-jobs statuut?

Dan wordt de tewerkstelling beschouwd als een gewone tewerkstelling. In dat geval moeten de algemene regels zowel arbeidsrechtelijk als fiscaal worden toegepast. De werknemen moet dan betaald worden volgens de op hem of haar toepasbare loonbarema’s.

Plaats hier jouw flexi-job!