Site logo

Veelgestelde vragen werkgevers

Het flexijobstatuut laat je als werkgever toe extra hulp in te schakelen op een fiscaal voordelige manier. Flexi-jobs zijn een win-win statuut, zowel voor de werkgevers als de werknemers.
* Werkgevers kunnen personeel officieel en voordelig uitbetalen (je betaalt enkel 25% bijzondere patronale bijdragen).
* Werknemers betalen geen belastingen op hun loon en bouwen sociale rechten op.

Alle zaken die tot horeca, detailhandel of de kleinhandel behoren, komen in aanmerking. Detailhandel is de laatste schakel in het productieproces van fabrikant naar eindconsument. Concreet gaat het over bv: supermarkten, slagers, bakkers, kledingzaken, kappers…

Flexi-jobs zijn mogelijk in de volgende sectoren:

-PC 118.03 voor bakkerijen, banketbakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij
-PC 119 van de handelaars in voedingswaren
-PC 201 van de zelfstandige kleinhandel
-PC 202 van de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
-PC 202.01 voor middelgrote levensmiddelenbedrijven
-PC 302 horeca 
-PC 311 voor de grote kleinhandelszaken
-PC 312 voor de warenhuizen
-PC 314 voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen
-PC 322 voor de uitzendarbeid, als de gebruiker ressorteert onder één van de hierboven opgesomde PC’s of de horeca (PC 302)

Zorg er in de eerste plaats voor dat je voor elke flexi-jobber over een schriftelijke en door beide partijen ondertekende raamovereenkomst beschikt. Merk op, dit is geen arbeidsovereenkomst. Zonder raamovereenkomst geen flexi-job!

De raamovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst, die het algemeen kader schetst. Ze bevat een aantal verplichte vermeldingen zoals de identiteit van de partijen, het flexi-loon, een beknopte beschrijving van de functie(s), de voorwaarden voor de flexi-job en de wijze en termijn waarbinnen de flexi-overeenkomst door de werkgever aan de werknemer moet worden voorgesteld. Hier vind je een voorbeeld van een raamoverkomst.

Per tewerkstelling wordt er ook een arbeidsovereenkomst afgesloten. Die kan zowel schriftelijk als mondeling zijn. De arbeidsovereenkomst kan opgemaakt worden voor bepaalde duur of voor een bepaald werk, kan voltijds of deeltijds zijn, met een vast of variabel rooster.

Vervolgens doe je een dimona-aangifte FLX, voor een hele periode of per dag. De “dag-aangifte” verschilt van de “periode-aangifte” in het feit dat je begin- en einduur moet opgeven. Je vermijdt hiermee wel dat je ook nog een schriftelijke arbeidsovereenkomst moet opmaken en dat jouw flexi-jobber zijn tijden moet registreren in de kassa, zoals bij de periode-aangifte het geval is.

Je werkt het best samen met een sociaal secretariaat. Loonadministratie is niet evident om zelf te doen.

Bij een flexi-job hoort een flexi-loon. Een flexi-loon moet overeengekomen worden. Het bedraagt minstens 11,81 euro, inclusief het flexi-vakantiegeld.

Het volledige flexi-loon is voor de werknemer vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen. Als werkgever betaalt u de RSZ enkel een bijzondere werkgeversbijdrage van 25 procent.

Hou er in je loonberekening rekening mee dat er nog sectorale toeslagen (horeca bijvoorbeeld) zijn voor zondagen en feestdagen. Beide eveneens belast aan 25 procent.

De voorwaarde (drie kwartalen geleden (kwartaal T-3) minstens 4/5 gewerkt hebben) wordt automatisch gecontroleerd bij de Dimona aangifte. Wanneer je bij uw Dimona-aangifte een melding ‘Dimona aanvaard’ krijgt, dan zijn de voorwaarden van kwartaal T-3 vervuld.

Twijfel je of iemand in aanmerking komt voor een flexi-job? Neem contact op met de RSZ. Zij kunnen op basis van de persoonlijke gegevens (rijksregisternummer) nakijken of je aan de voorwaarden voldoet. Dit zijn de contactgegevens: 02/509 59 59 of Contact@rsz.fgov.be

Dan wordt de tewerkstelling beschouwd als een gewone tewerkstelling. In dat geval moeten de algemene regels zowel arbeidsrechtelijk als fiscaal worden toegepast. De werknemen moet dan betaald worden volgens de op hem of haar toepasbare loonbarema’s.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Meld aan (Werkgevers)

Registreer

Vergeten wachtwoord

Winkelmand

Winkelwagen