Flexijob vacatures

Een flex-job voor werknemers

Wat is een flexi-job?

Flexi-jobs zijn bedoeld voor mensen die al een job hebben en willen bijklussen/bijverdienen in de horeca. Als je drie kwartalen geleden minstens 4/5de werkte bij een andere werkgever, kom je vandaag in aanmerking om te werken met een flexi-job. Je krijgt een nettoloon, waarop geen belastingen of sociale bijdragen betaald worden. Er is geen beperking op het aantal uren of loon dat iemand als flexi-werknemer mag presteren. De flexi-job bestaat sinds 1 december 2015. In januari 2018 komt er een uitbreiding naar kappers, slagers, bakkers en detailhandel.

Wie kan een flexi-job uitoefenen?

Iemand die dit kwartaal wil werken als flexi-jobber moet drie kwartalen geleden minstens 4/5de gewerkt hebben bij een andere werkgever. Elk kwartaal opnieuw wordt deze voorwaarde gecontroleerd. Heb je 1 maand niet gewerkt, negen maanden gelden, dan kom je dit kwartaal niet in aanmerking.

Ik kan werken met een flexi-job in …
januari, februari, maart 2018, als ik minstens 4/5de werkte in april, mei, juni 2017
april, mei, juni 2018, als ik minstens 4/5de werkte in juli, augustus, september 2017
juli, augustus, september 2018 als ik minstens 4/5de werkte in oktober, november, december 2017
oktober, november, december 2018 als ik minstens 4/5de werkte in januari, februari, maart 2018

Hoeveel bedraagt mijn loon?

Bij een flexi-job hoort een flexi-loon. Het wettelijk minimum is 9,88 euro per uur. Dat is 9,18 euro loon en 0,70 (7,67%) euro vakantiegeld dat je meteen krijgt. Uiteraard mag je in onderling overleg met je werkgever ook een hoger loon onderhandelen.

Voor prestatie op zon- en feestdagen heb je recht op een extra premie. Deze premie wordt per uur betaald: 2 euro per effectief gepresteerd uur, met een maximum van 12 euro per dag. Werk je tussen 12 uur ’s nachts en 5 uur ’s morgens? Dan heb je recht op een extra toeslag van 1,2398 per gewerkt uur.

Op dit flexi-loon betaal je geen sociale bijdragen en geen belastingen. Je brutoloon = je nettoloon. Er is geen risico om in een hogere belastingschijf te vallen omdat je dit loon ook niet hoeft aan te geven in je belastingbrief.

Twijfel je of je in aanmerking komt voor een flexi-job?

Neem contact op met de RSZ. Zij kunnen op basis van je persoonlijke gegevens (rijksregisternummer) nakijken of je aan de voorwaarden voldoet. Dit zijn de contactgegevens: 02/509 59 59 of Contact@rsz.fgov.be