Flexijob vacatures

Een flex-job voor werknemers

Wat is een flexi-job?

Een flexi-job is een vorm van tewerkstelling waarbij een gepensioneerde of een werknemer die minstens 4/5 werkt bij één of meerdere andere werkgevers, aan zeer gunstige voorwaarden kan bijverdienen in bepaalde sectoren. Je krijgt een nettoloon, waarop geen belastingen of sociale bijdragen betaald worden. Er is geen beperking op het aantal uren dat iemand als flexi-werknemer mag presteren. Er is ook geen limiet op wat je mag bijverdienen. Onbeperkt en heel interessant dus.

Wie kan een flexi-job uitoefenen?

 1. Werknemers. Als je vandaag aan de slag wil als flexi-jobber moet je drie kwartalen geleden minstens 4/5de gewerkt hebben bij een andere werkgever. Elk kwartaal opnieuw wordt deze voorwaarde gecontroleerd.

  Ik kan werken met een flexi-job in …
  – april, mei, juni 2018, als ik minstens 4/5de werkte in de periode juli, augustus, september 2017
  – juli, augustus, september 2018 als ik minstens 4/5de werkte in de periode oktober, november, december 2017
  – oktober, november, december 2018 als ik minstens 4/5de werkte in de periode januari, februari, maart 2018

 2. Gepensioneerden.
  Vanaf 1 januari 2018 kunnen ook gepensioneerden een flexi-job uitoefenen en zo genieten van een extra inkomen. Wie gepensioneerd is op het einde van het 2de kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van tewerkstelling (T-2), komt in aanmerking voor een flexi-job.

  Concreet: wil je op 1 januari 2018 beginnen werken met een flexi-job dan moet je VOOR oktober 2017 met pensioen zijn.

Twijfel je of je in aanmerking komt voor een flexi-job? Neem contact op met de RSZ. Zij kunnen op basis van je persoonlijke gegevens (rijksregisternummer) nakijken of je aan de voorwaarden voldoet. Dit zijn de contactgegevens: 02/509 59 59 of Contact@rsz.fgov.be

In welke sectoren kan je een flexi-job doen?:    

Sectoren die flexi-jobs kunnen inzetten zijn de horeca en de detailhandel (supermarkten, kledingszaken, slagers, bakkers…). Zaken die onder volgende paritaire comités vallen kunnen flexi-jobbers inzetten:

-PC 118.03 voor bakkerijen, banketbakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij
-PC 119 van de handelaars in voedingswaren
-PC 201 van de zelfstandige kleinhandel
-PC 202 van de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
-PC 202.01 voor middelgrote levensmiddelenbedrijven
-PC 311 voor de grote kleinhandelszaken
-PC 312 voor de warenhuizen
-PC 314 voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen
-PC 322 voor de uitzendarbeid, als de gebruiker ressorteert onder één van de hierboven opgesomde PC’s of de horeca (PC 302)

Hoeveel bedraagt mijn loon?

Bij een flexi-job hoort een flexi-loon. Het wettelijk minimum is 10,08 euro per uur. Dat is 9,36 euro loon en 0,72 (7,67%) euro vakantiegeld dat je meteen krijgt. Uiteraard mag je in onderling overleg met je werkgever ook een hoger loon onderhandelen.

In de horeca heb je voor prestatie op zon- en feestdagen recht op een extra premie. Deze premie wordt per uur betaald: 2 euro per effectief gepresteerd uur, met een maximum van 12 euro per dag. Werk je tussen 12 uur ’s nachts en 5 uur ’s morgens? Dan heb je recht op een extra toeslag van 1,2398 per gewerkt uur.

Op dit flexi-loon betaal je geen sociale bijdragen en geen belastingen. Je brutoloon = je nettoloon. Er is geen risico om in een hogere belastingschijf te vallen omdat je dit loon ook niet hoeft aan te geven in je belastingbrief.

Twijfel je of je in aanmerking komt voor een flexi-job?

Neem contact op met de RSZ. Zij kunnen op basis van je persoonlijke gegevens (rijksregisternummer) nakijken of je aan de voorwaarden voldoet. Dit zijn de contactgegevens: 02/509 59 59 of Contact@rsz.fgov.be