Veelgestelde flexijob vragen

Veelgestelde vragen door werknemers

Ja. Het flexi-loon dat je krijgt voor een flexi-job is een nettoloon. Je betaalt hierop geen belastingen of sociale bijdragen. Je brutoloon is gelijk aan je nettoloon. Je betaalt 0 euro belastingen of sociale bijdragen. Heel interessant dus.

Heel simpel: neen. Op je flexi-loon betaal je geen sociale zekerheidsbijdragen of belastingen. Je hoeft ze dus ook niet mee te nemen in je belastingaangifte. Daardoor kan je ook niet in een hogere belastingschijf terecht komen omdat je meer verdient.

Als werknemer kan je onbeperkt bijverdienen met een flexi-job. Er staat geen limiet op het aantal uren en dus op het inkomen dat je mag bijverdienen met een flexi-job.

Als gepensioneerde hangt het af van je leeftijd. Ben je 65 jaar of ouder, dan mag je onbeperkt bijverdienen. Ben je jonger dan 65 jaar, dan is er een jaarlijkse limiet. Meer info daarover hier.

Ja. De Je vakantiegeld is meteen inbegrepen in je flexi-loon. Als je een loon van 10,08 euro per uur krijgt (het wettelijk minimum) is dat 9,36 euro loon en 0,72 (7,67%) euro vakantiegeld. In tegenstelling tot een gewone job krijg je dus geen apart vakantiegeld achteraf.

Flexi-prestaties geven recht op extra vakantiedagen. Die bouw je op bij je flexi-job-werkgever en moet je ook daar opnemen. En dus niet bij je vaste werkgever. Let op, als je een dag vakantie opneemt zal je die dag niet worden uitbetaald. Je hebt je vakantiegeld gekregen bij de uitbetaling van je loon en zal je niet nog eens extra krijgen. Je hebt dus wel het recht om thuis te blijven, maar je wordt die dag niet meer betaald.

Voorlopig is het antwoord neen. Er lopen wel onderhandelingen met de sociale partners, maar momenteel komt daar geen akkoord uit.

Als je al langer dan 3 maanden aan de slag was met een flexi-job bij de start van je ouderschapsverlof, kan je ouderschapsverlof combineren met je flexi-job. Je moet dus al meer dan drie maanden bijverdienen met een flexi-job voor je in het ouderschapsverlof-systeem stapt.

Omgekeerd kan het niet. Als je bijvoorbeeld 4/5de werkt en 1/5de thuis bent in ouderschapsverlof kan je niet beginnen werken met een flexi-job. Je bent dan voor de RVA in overtreding en dreigt je uitkering voor je ouderschapsverlof te verliezen.

Twijfel je over je persoonlijke situatie? Neem contact op met jouw lokaal RVA-kantoor.

Neen. Doe je dat toch dan dreig je je uitkering te verliezen.

Ja. Zwangerschapsrust wordt meegeteld als een gewerkte periode om te voldoen aan alle voorwaarden voor een flexi-job. Een voorbeeld: als je in juli, augustus of september 2016 aan de slag wil met een flexi-job, moet je minstens 4/5de gewerkt hebben in de periode oktober, november, december 2015. Was je in die periode met moederschapsrust wordt dit ook meegeteld als tewerkstelling.

De dagen die je nog uitbetaald wordt door je werkgever wel. Zo wordt je als bediende de eerste maand van ziekte nog door je werkgever uitbetaald. De dagen die door de mutualiteit worden betaald zijn niet gelijkgesteld.

Ja dat mag. Er is geen beperking op het aantal flexi-jobs, noch op de uren, noch op het loon dat je verdient. Heel interessant dus.

Dat is geen probleem, ten minste als het niet over dezelfde werkgever gaat. Je kan niet in een opzeg zitten en tegelijkertijd bij dezelfde werkgever een flexi-job uitoefenen. Als het om een andere werkgever gaat is er geen probleem en kan je perfect aan de slag met een flexi-job.

Neen, dat kan niet. Flexi-jobs in de horeca zijn uitsluitend voor loontrekkende werknemers die minstens 4/5de tewerkgesteld zijn.

Dat kan als je aan de voorwaarde voldoet dat je minstens 4/5de werkt in dienstverband. Dan is een combinatie mogelijk.

Neen, dat kan niet. Als je geen belastingen of sociale bijdragen betaalt in België kan je geen flexi-job uitoefenen.

Ja, net zoals andere ambtenaren mag ook onderwijzend personeel na de uren een flexi-job aannemen. Maar leerkrachten zonder vaste benoeming – de zogeheten contractuelen – zijn tijdens de zomervakantie officieel werkzoekend, zelfs al ontvangen ze een uitgesteld loon. Het gevolg: drie kwartalen later (in april, mei en juni van het daaropvolgende jaar) mogen ze niet werken als flexi-jobber. Vanaf 2019 telt de RSZ de zomervakantie wel mee als gewerkte dagen. In 2018 nog niet, maar met de nodige bewijsstukken kan je wel een individuele toestemming krijgen van de RSZ.

Wat moet je doen? 
Contact opnemen met de RSZ. Zij bezorgen jou een bewijs dat je wel degelijk mag flexi-jobben in de maanden april, mei, juni en dat mag je aan je werkgever geven. Dit zijn de contactgegevens van de RSZ 02/509 59 59 of Contact@rsz.fgov.be