Site logo

Veelgestelde vragen werknemers

Als werknemer kan je onbeperkt bijverdienen met een flexi-job. Er staat geen limiet op het aantal uren en dus op het inkomen dat je mag bijverdienen met een flexi-job. Er bestaat veel verwarring over een limiet van 500 euro per maand of 6.000 euro per jaar. Maar dat is van toepassing voor bijklussen bij particulieren en gaat niet over flexi-jobs.  Lees hier het verschil. 

Als gepensioneerde hangt het af van je leeftijd. Ben je 65 jaar of ouder, dan mag je onbeperkt bijverdienen. Ben je jonger dan 65 jaar, dan is er een jaarlijkse limiet. Meer info daarover hier.

Ja. Het flexi-loon dat je krijgt voor een flexi-job is een nettoloon. Je betaalt hierop geen belastingen of sociale bijdragen. Je brutoloon is gelijk aan je nettoloon. Je betaalt 0 euro belastingen of sociale bijdragen. Heel interessant dus.

Heel simpel: neen. Op je flexi-loon betaal je geen sociale zekerheidsbijdragen of belastingen. Je hoeft ze dus ook niet mee te nemen in je belastingaangifte. Daardoor kan je ook niet in een hogere belastingschijf terecht komen omdat je meer verdient.

Ja. Let wel op, je vakantiegeld is meteen inbegrepen in je flexi-loon. Als je een loon van 11,35 euro per uur krijgt (het wettelijk minimum) is dat 10,54 euro loon en 0,81 (7,67%) euro vakantiegeld. In tegenstelling tot een gewone job krijg je dus geen apart vakantiegeld achteraf.

Flexi-prestaties geven recht op extra vakantiedagen. Die bouw je op bij je flexi-job-werkgever en moet je ook daar opnemen. En dus niet bij je vaste werkgever. Let op, als je een dag vakantie opneemt zal je die dag niet worden uitbetaald. Je hebt je vakantiegeld gekregen bij de uitbetaling van je loon en zal je niet nog eens extra krijgen. Je hebt dus wel het recht om thuis te blijven, maar je wordt die dag niet meer betaald.

Dat hangt af van de sector en het bijhorende paritair comité waarin je werkt. 

De sociale partners in PC 118 (bakkerij) komen bijvoorbeeld overeen een eindejaarspremie toe te kennen aan de arbeiders met minstens 1 maand dienst in de onderneming. Hierbij gaat het niet om dagcontracten. 

Per sector valt te bekijken of er recht is op een eindejaarspremie. 

Als je al langer dan 3 maanden aan de slag was met een flexi-job bij de start van je ouderschapsverlof, kan je ouderschapsverlof combineren met je flexi-job. Je moet dus al meer dan drie maanden bijverdienen met een flexi-job voor je in het ouderschapsverlof-systeem stapt.

Omgekeerd kan het niet. Als je bijvoorbeeld 4/5de werkt en 1/5de thuis bent in ouderschapsverlof kan je niet beginnen werken met een flexi-job. Je bent dan voor de RVA in overtreding en dreigt je uitkering voor je ouderschapsverlof te verliezen.

Twijfel je over je persoonlijke situatie? Neem contact op met jouw lokaal RVA-kantoor.

Neen. Doe je dat toch dan dreig je je uitkering te verliezen.

Ja. Zwangerschapsrust wordt meegeteld als een gewerkte periode om te voldoen aan alle voorwaarden voor een flexi-job. 

De dagen die je nog uitbetaald wordt door je werkgever wel. Zo wordt je als bediende de eerste maand van ziekte nog door je werkgever uitbetaald. De dagen die door de mutualiteit worden betaald zijn niet gelijkgesteld.

Ja dat mag. Er is geen beperking op het aantal flexi-jobs, noch op de uren, noch op het loon dat je verdient. Heel interessant dus.

Dat is geen probleem, ten minste als het niet over dezelfde werkgever gaat. Je kan niet in een opzeg zitten en tegelijkertijd bij dezelfde werkgever een flexi-job uitoefenen. Als het om een andere werkgever gaat is er geen probleem en kan je perfect aan de slag met een flexi-job.

Neen, dat kan niet. Flexi-jobs in de horeca zijn uitsluitend voor loontrekkende werknemers die minstens 4/5de tewerkgesteld zijn.

Dat kan als je aan de voorwaarde voldoet dat je minstens 4/5de werkt in dienstverband. Dan is een combinatie mogelijk.

Neen, dat kan niet. Als je geen belastingen of sociale bijdragen betaalt in België kan je geen flexi-job uitoefenen.

-dagen waarvoor je loon ontvangt, inclusief de periode met een verbrekingsvergoeding;
-dagen van moederschapsbescherming, moederschapsrust, vaderschaps- en adoptieverlof;
-tijdelijke werkloosheid door (medische) overmacht of technische stoornis;
economische werkloosheid;
-dagen tijdens de zomervakantie waarvoor je als tijdelijke leerkracht een uitgestelde bezoldiging ontvangt.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Meld aan (Werkgevers)

Registreer

Vergeten wachtwoord

Winkelmand

Winkelwagen