Veelgestelde flexijob vragen

Veelgestelde vragen door werknemers

Is mijn flexi-loon echt helemaal belastingsvrij?

Ja. Het flexi-loon dat je krijgt voor een flexi-job is een nettoloon. Je betaalt hierop geen belastingen of sociale bijdragen. Je brutoloon is gelijk aan je nettoloon. Je betaalt 0 euro belastingen of sociale bijdragen. Heel interessant dus.

Belastingsaangifte: moet ik flexi-inkomsten invullen? Kan ik in een hogere belastingsschijf belanden?

Heel simpel: neen. Op je flexi-loon betaal je geen sociale zekerheidsbijdragen of belastingen. Je hoeft ze dus ook niet mee te nemen in je belastingaangifte. Daardoor kan je ook niet in een hogere belastingschijf terecht komen omdat je meer verdient.

Kan je onbeperkt bijverdienen met een flexi-job?

Ja, je kan onbeperkt bijverdienen met een flexi-job. Er staat geen limiet op het aantal uren en dus op het inkomen dat je mag bijverdienen met een flexi-job.

Heb ik in een flexi-job recht op vakantiegeld?

Ja. De werkgever is verplicht om bovenop jouw flexi-loon (minimumvergoeding + andere voordelen) extra 7,67% vakantiegeld te betalen. Dit krijg je meteen uitbetaald samen met je loon voor jouw flexi-job. In tegenstelling tot een gewone job krijg je dus geen apart vakantiegeld achteraf.

Geeft een flexi-job recht op extra vakantiedagen?

Flexi-prestaties geven recht op extra vakantiedagen. Die bouw je op bij je flexi-job-werkgever en moet je ook daar opnemen. En dus niet bij je vaste werkgever. Let op, als je een dag vakantie opneemt zal je die dag niet worden uitbetaald. Je hebt je vakantiegeld gekregen bij de uitbetaling van je loon en zal niet nog eens extra kijken. Je hebt dus wel het recht om thuis te blijven, maar je wordt die dag niet meer betaald.

Heb je als flexi-jobber recht op een eindejaarspremie?

Goede vraag. Het antwoord is: niemand weet het. Het betalen van de eindejaarspremie voor horecapersoneel is de verantwoordelijkheid van het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca. De werkgever betaalt maandelijks een bijdrage aan het fonds om deze eindejaarspremie te financieren. Voor flexi-jobbers heerst er onduidelijkheid. De sociale partners hebben nog niet vastgelegd of en wat de voorwaarden zijn voor het recht op een eindejaarspremie. En dus heeft het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca ook nog geen opdracht gekregen tot uitbetaling van een eindejaarspremie aan flexi-jobbers. Voorlopig is het antwoord dus neen.

Mag ik werken met een flexi-job als ik in ouderschapsverlof ben?

Als je al langer dan 3 maanden aan de slag was met een flexi-job, kan je ouderschapsverlof combineren met je flexi-job. Je moet dus al meer dan drie maanden bijverdienen met een flexi-job voor je in het ouderschapsverlof-systeem stapt.

Omgekeerd kan het niet. Als je bijvoorbeeld 4/5de werkt en 1/5de thuis bent in ouderschapsverlof kan je niet werken met een flexi-job. Je bent dan voor de RVA in overtreding en dreigt je uitkering voor je ouderschapsverlof te verliezen. Twijfel je over je persoonlijke situatie? Neem contact op met jouw lokaal RVA-kantoor.

Mag ik een flexi-job uitoefenen tijdens mijn moederschapsverlof (voor en na de bevalling)?

Neen. Doe je dat toch dan dreig je je uitkering te verliezen.

Telt mijn zwangerschapsrust mee als een gewerkte periode als voorwaarde voor een flexi-job?

Ja. Zwangerschapsrust wordt meegeteld als een gewerkte periode om te voldoen aan alle voorwaarden voor een flexi-job. Een voorbeeld: als je in juli, augustus of september 2016 aan de slag wil met een flexi-job, moet je minstens 4/5de gewerkt hebben in de periode oktober, november, december 2015. Was je in die periode met moederschapsrust wordt dit ook meegeteld als tewerkstelling.

Tellen ziektedagen mee als gewerkte periode als voorwaarde voor een flexi-job?

De dagen die je nog uitbetaald wordt door je werkgever wel. Zo wordt je als bediende de eerste maand van ziekte nog door je werkgever uitbetaald. De dagen die door de mutualiteit worden betaald zijn niet gelijkgesteld.

Mag ik verschillende flexi-jobs combineren?

Ja dat mag. Er is geen beperking op het aantal flexi-jobs, noch op de uren, noch op het loon dat je verdient. Heel interessant dus.

Mag ik ook flexi-jobben tijdens mijn verlofdag van mijn vaste werkgever?

Ja.

Kan ik tijdens mijn opzeggingsvergoeding bij mijn huidige werkgever een flexi-job uitoefenen?

Dat is geen probleem, ten minste als het niet over dezelfde werkgever gaat. Je kan niet in een opzeg zitten en tegelijkertijd bij dezelfde werkgever een flexi-job uitoefenen. Als het om een andere werkgever gaat is er geen probleem en kan je perfect aan de slag met een flexi-job.

Kan ik als zelfstandige ook aan de slag met een flexi-job?

Neen, dat kan niet. Flexi-jobs in de horeca zijn uitsluitend voor loontrekkende werknemers die minstens 4/5de tewerkgesteld zijn.

Kan ik als gepensioneerde ook aan de slag met een flexi-job?

Vandaag kan dat niet. De regering heeft recent wel beslist flexi-jobs uit te breiden naar gepensioneerden. Dat zou ingaan vanaf 1 januari 2018.

Ik werk in het buitenland maar wil in het weekend bijklussen met een flexi-job. Kan dat?

Neen, dat kan niet. Als je geen belastingen of sociale bijdragen betaalt in België kan je geen flexi-job uitoefenen.

Kan ik als leerkracht aan de slag met een flexi-job?

Ja dat kan perfect. Er is wel een verschil of je een statutair of contractueel statuut hebt als leerkracht.
Heb je een contractueel statuut als leerkracht wordt je tijdens de maanden juli en augustus officieel als werkloos beschouwd (ook al krijg je nog een vergoeding). Daardoor voldoe je niet aan de voorwaarden van een flexi-job voor dat kwartaal (minstens 4/5 of voltijds werken). Dat betekent dat je dan in de maanden april, mei en juni van het jaar daarop niet kan werken met een flexi-job. De rest van het jaar, bijvoorbeeld in het weekend of tijdends de zomermaanden kan je dat wel.

Voor vastbenoemde leerkrachten stelt zich dit niet. Zij kunnen het hele jaar door aan de slag met een flexi-job. 

Bekijk hier al onze vacatures