Flexijobs gepensioneerden

Nieuw: flexijobs voor gepensioneerden

Wat? Wie? Wanneer?

Vanaf 1 januari 2018 kunnen ook gepensioneerden een flexi-job uitoefenen en zo genieten van een extra inkomen. Wie gepensioneerd is op het einde van het 2de kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van tewerkstelling (T-2), komt in aanmerking voor een flexi-job.

Concreet: wil je op 1 januari 2019 beginnen werken met een flexi-job dan moet je VOOR 1 oktober 2018 met pensioen zijn. Tenzij je minstens 4/5de aan het werk was tot 31 december 2018, dan kan je meteen aan de slag.

Het gaat om alle personen die een wettelijk, bestuursrechtelijk of statutair ouderdoms-, rust-, anciënniteits- of overlevingspensioen of een ander als zodanig gelden voordeel genieten.

In welke sectoren kunnen gepensioneerden aan de slag?

Vanaf 1 januari 2018 kunnen gepensioneerden aan de slag in de horeca, bakkerijen en banketbakkerijen, handel in voedingswaren, zelfstandige kleinhandel, middelgroet levensmiddelenbedrijven, warenhuizen, kappers, verzorgingssalons… Een volledige lijst van de sectoren waarin een flexi-job mogelijk is, vind je hier.

Welk loon krijgen gepensioneerden?

Het minimum flexi-loon bedraagt momenteel 10,08 euro per uur. Voor prestatie op zon- en feestdagen heb je recht op een extra premie. Deze premie wordt per uur betaald: 2 euro per effectief gepresteerd uur, met een maximum van 12 euro per dag. Werk je tussen 12 uur ’s nachts en 5 uur ’s morgens? Dan heb je recht op een extra toeslag van 1,2398 per gewerkt uur.

Op dit flexi-loon betaal je geen sociale bijdragen en geen belastingen. Je brutoloon = je nettoloon. Er is geen risico om in een hogere belastingschijf te vallen omdat je dit loon ook niet hoeft aan te geven in je belastingbrief.

Hoe gaat de werkgever te werk?

Wenst u, als werkgever uit één van de beoogde sectoren, een gepensioneerde een flexi-job aan te bieden, vergeet dan niet dat ook voor hen de normale regels van toepassing blijven en u dus een raamovereenkomst en een flexi-arbeidsovereenkomst dient op te stellen. Bovendien wordt het loon dat de gepensioneerde met zijn flexi-job verdient, als een beroepsinkomen beschouwd en moet hiermee dus rekening gehouden worden om na te gaan of de gepensioneerde in kwestie de loongrenzen in het kader van de toegelaten activiteiten niet overschrijdt.

Hoeveel mag een gepensioneerde in 2018 bijverdienen?

Wie een rust- of overlevingspensioen geniet, mag nog een beroepsactiviteit als werknemer, zelfstandige of ambtenaar uitoefenen. Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken of als zij bij de ingang van hun rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kunnen bewijzen.

Voor andere gepensioneerden gelden er inkomensgrenzen. Bij een overschrijding van de grensbedragen, wordt het pensioen verminderd met het percentage van de overschrijding (bv. 35% overschrijding = 35% terug te betalen in het daaropvolgende jaar).

Voor 2018 gelden de volgende inkomensgrenzen:

Hoeveel mag gepensioneerde bijverdienen

Hier vind je alle info over flexi-jobs op een rij