Site logo

Een flexi-job voor gepensioneerden

Sinds 1 januari 2018 kunnen ook gepensioneerden een flexi-job uitoefenen en zo genieten van een extra inkomen.

*Ben je al een tijd met pensioen (langer dan 1 volledig kwartaal), dan kan je meteen aan de slag. 
* Ga je binnenkort op pensioen? Dan kan je direct gaan flexi-jobben als je tot je pensioendatum minstens 4/5 werkte. Was dat niet het geval, moet je minstens 1 volledig kwartaal met pensioen zijn voor je kan starten. 

Concreet: wil je op 1 januari 2023 starten met een flexi-job dan moet je VOOR 1 oktober 2022 met pensioen zijn. Tenzij je minstens 4/5de aan het werk was tot 31 december 2022, dan kan je meteen aan de slag.

Het gaat om alle personen die een wettelijk, bestuursrechtelijk of statutair ouderdoms-, rust-, anciënniteits- of overlevingspensioen of een ander als zodanig gelden voordeel genieten.

Het Flexi-loon
Het minimum flexi-loon bedraagt momenteel 11,81 euro per uur. Voor prestatie op zon- en feestdagen heb je recht op een extra premie. Op dit flexi-loon betaal je geen sociale bijdragen en geen belastingen. Je brutoloon = je nettoloon. Er is geen risico om in een hogere belastingschijf te vallen omdat je dit loon ook niet hoeft aan te geven in je belastingbrief.

Hoe kan ik weten hoeveel ik kan bijverdienen
Neem contact op met de RSZ. Zij kunnen op basis van je persoonlijke gegevens (rijksregisternummer) nakijken of je aan de voorwaarden voldoet. Dit zijn de contactgegevens: 02/509 59 59 of Contact@rsz.fgov.be

Hoeveel kan een gepensioneerde op jaarbasis bijverdienen
Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken of als zij bij de ingang van hun rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kunnen bewijzen.

Voor andere gepensioneerden (jonger dan 65 jaar) gelden er inkomensgrenzen, die afhankelijk zijn van uw persoonlijke situatie. Bij een overschrijding van de grensbedragen, wordt het pensioen verminderd met het percentage van de overschrijding (bv. 35% overschrijding = 35% terug te betalen in het daaropvolgende jaar).

Meer info over onbeperkt of niet onbeperkt bijverdienen vind je hier.

Wat moet ik doen voor ik start?
U kan onmiddellijk solliciteren op een vacature. U hoeft niemand te verwittigen.
Op zoek naar interessante vacatures: bekijk ze hier.

Hier vind je alle info over flexi-jobs op een rij

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Meld aan (Werkgevers)

Registreer

Vergeten wachtwoord

Winkelmand

Winkelwagen