Hof vernietigt blijkluswet, niet flexi-jobs

hof vernietigt bijkluswet

Het systeem van onbelast bijverdienen volgens de bijkluswet biedt de mogelijkheid aan iedereen die in hoofdberoep als zelfstandige, werknemer, ambtenaar of gepensioneerde werkt om onbelast tot 6.000 euro per jaar bij te verdienen. Het kon dan gaan om verenigingswerk, diensten aan particulieren of diensten via de deeleconomie. Het gaat voor alle duidelijkheid niet om het stelsel van de flexi-jobs in de horeca en detailhandel.

Verschillende beroepsorganisaties en vakbonden waren tegen de regeling naar het Grondwettelijk Hof gestapt. Dat Hof oordeelt nu dat er sprake is van discriminatie. Dat Hof oordeelt nu dat er sprake is van discriminatie. Wie als werknemer of zelfstandige dezelfde activiteiten uitoefent, moet immers wel belastingen betalen en heeft sociale bescherming.

Volgens het Grondwettelijk Hof is er geen “redelijke verantwoording” voor de verschillende behandeling. Dit in tegenstelling tot de regeling voor de flexi-jobbers, waar wel naar een evenwicht wordt gestreef

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest