Site logo

Corona sluiting: meest gestelde vragen

Corona werkgevers

Het corona virus heeft heel wat impact op de werkvloer. Sommige zaken zijn gesloten, andere vragen hun werknemers om thuis te blijven.  Dat zorgt voor heel wat onduidelijkheden bij werknemers én werkgevers. Wij hebben voor jou een aantal van de meest voorkomende vragen opgelijst. Hieronder vind je de antwoorden.

Corona werkgevers

Het corona virus heeft heel wat impact op de werkvloer. Sommige zaken zijn gesloten, andere vragen hun werknemers om thuis te blijven.   Dat zorgt voor heel wat onduidelijkheden bij werknemers én werkgevers. Wij hebben voor jou een aantal van de meest voorkomende vragen opgelijst. Hieronder vind je de antwoorden.

Veelgestelde vragen werknemers

Tijdens je werkloosheid ontvang je een werkloosheidsuitkering en die is niet combineerbaar met een flexi-job. Wil je je uitkering volledig behouden, dan kan je dus niet flexi-jobben.

Als je wel wil flexi-jobben, kan dat. Je duidt de dag die je werkt als flexi-jobber dan als gewerkt aan op je werkloosheidskaart. Je krijgt voor die dag geen uitkering. De dag daarna kan je terug een uitkering krijgen. 

Je verliest dus voor een stuk je uitkering, maar de winst door te werken is vaak groter. Hoe bereken je dat? Zie elke dag in tijdelijke werkloosheid als een aparte dag. Zit je thuis? Dan krijg je voor die dag een uitkering van minimaal 55,59 euro en maximaal 74,14 euro bruto. Daar gaan nog belastingen af. Ga je flexi-jobben? Dan verdien je minstens 10,09 euro per uur netto. Daar gaan geen belastingen meer af. Maak zelf de rekening. 

 Een flexi-jobber kan aanspraak maken op een uitkering, voor zover zijn schriftelijke arbeidsovereenkomst al ingegaan was op het moment dat de overmacht zich voordeed.

Voor werknemers met een dagcontract kan (voorlopig) geen werkloosheid worden aangevraagd.

Werkloosheidsuitkeringen worden niet automatisch toegekend.  Je vindt de vereenvoudigde procedure om als werknemer een uitkeringsaanvraag in te dienen bij je uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas voor Werkloosheid) op de website van de RVA. Hier vind je ook het vereenvoudigde formulier dat je moet gebruiken.

Meer info op: https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure

De periode van economische/technische werkloosheid wordt in rekening in gebracht voor de telling van de voorwaarde (minstens 4/5de aan het werk drie kwartalen geleden). de periode wordt dus gelijkgesteld.

Opgelet! het gaat hier om personen die nog steeds verbonden zijn met hun arbeidsovereenkomst, dus niet om personen die ontslagen zijn en een gewone werkloosheidsuitkering krijgen. 

Nee.  Ook in tijden van corona mag je contract niet eenzijdig stopgezet of geannuleerd worden. Heb je een ondertekend contract, dan is het werkgever je loon verschuldigd

Hierop zijn 2 uitzonderingen:

  1. Je valt onder de regeling tijdelijke werkloosheid.  Je werkgever moet dit voor jou in orde brengen.  Lees hoe je tijdelijke werkoosheid aanvraagt.
  2. Je krijgt een alternatieve opdracht aan gelijkaardige voorwaarden.  De nieuwe opdracht moet dezelfde duurtijd en loonvoorwaarden hebben.

Neen, dit zou een onredelijk ontslag zijn, dat wil zeggen: een ontslag zonder gegronde reden.

In dit geval zou de werkgever misbruik maken van zijn ontslagrecht. Als een werknemer die afwezig is wegens coronavirus uitsluitend om die reden wordt ontslagen, kan hij of zij zich tot de arbeidsrechtbank wenden.

Indien de huidige situatie daarentegen zou voortduren, met als gevolg dat een onderneming haar activiteiten niet meer normaal kan voortzetten (bijvoorbeeld als gevolg van een daling van de orders), zou zij de betrokken werknemers in principe kunnen ontslaan gezien de economische context. 

Veelgestelde vragen werkgevers

Sinds maandag 19 oktober gelden strengere coronamaatregelen voor één maand. We zetten de maatregelen op een rijtje: www.unizo.be/wat-betekenen-de-nieuwe-coronaregels-voor-ondernemers?

Naar aanleiding van de maatregelen tegen Corona, besliste de federale regering om het stelsel van tijdelijke werkloosheid (overmacht + economisch) open te stellen voor heel wat situaties. 

 

Volledige sluiting – tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
Winkels die moeten sluiten tot en met 3 april, kunnen hun werknemers tijdelijk werkloos stellen via het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Gezien het om een verplichte sluiting gaat, moet je bij de aanvraag geen bijkomend dossier indienen om de overmacht te staven. Het volstaat om bij de elektronische aangifte bij het werkloosheidsbureau ‘CORONAVIRUS’ te vermelden als reden van overmacht.

De aanvragen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kunnen op dit ogenblik worden toegestaan t.e.m. 03/04/2020. Ook toeleveranciers of ondernemingen die door het cancellen van evenementen, culturele activiteiten, … hun werknemers simpelweg niet langer kunnen tewerkstellen, kunnen gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid. Eerder al aanvaardde de RVA dat ook ondernemingen die bijvoorbeeld kampen toeleveringsproblemen en daardoor bijgevolg niet meer kunnen produceren (en dus geen personeel kunnen tewerkstellen) van dit stelsel kunnen genieten. 

Weekendsluiting – Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
Ook ondernemingen waar die enkel in het weekend dicht moeten kunnen voor die opgelegde sluitingsdagen een beroep doen op het stelsel van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

 

Daling van omzet, productie, bestellingen, cliënteel, … – Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken. 
Ondernemingen die niet (of enkel tijdens het weekend) moeten sluiten, maar door corona te maken krijgen met een daling van omzet, productie, bestellingen, cliënteel, en hierdoor de normale arbeidsregeling (tijdens de week) niet meer kunnen handhaven, kunnen voor arbeiders een beroep doen op tijdelijke werkloosheid (wegens werkgebrek) op grond van economische oorzaken.  De werkgever moet dan een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel. Bij de economische oorzaken vermeldt hij ‘CORONAVIRUS’.  

Voor bedienden kan je tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken inroepen wanneer je al voldoet aan voorafgaande voorwaarden: sectorale cao, ondernemingscao of goedgekeurd ondernemingsplan én een daling van minimum 10% van de omzet, de productie of de bestellingen of een graad van tijdelijke werkloosheid van minstens 10%

  • De corona hinderpremie geldt voor alle ondernemingen met een fysieke locatie (winkel, kantoor, …) in het Vlaams Gewest die rechtstreeks door de Federale Overheid verplicht worden om te sluiten.  
  • Zaken die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen (VTE) hebben, komen in aanmerking voor de premie (zaakvoerder telt ook als VTE).
  • Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) en ook foorkramers die getroffen worden, komen in aanmerking.
  • De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in die vestiging minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is (of meerdere deeltijdsen die samen het equivalent zijn van één VTE). Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.
  • Zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de premie als zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.
  • eenmalig 4.000 euro voor de komende 21 dagen
  • als ze na 6 april moeten sluiten 160 euro per extra dag

Blijf je open, maar schakel je over naar afhaal, dan blijf je recht hebben op de premie.

De onderneming vraagt tijdig en online de corona hinderpremie (en aansluitend de mogelijke bijkomende sluitingspremie) aan, ten laatste binnen de 30 kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode. Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) onderzoekt de aanvraag en toetst hierbij de naleving van de voorwaarden af, opgelegd door de regelgeving. VLAIO neemt nadien de beslissing of de subsidie wordt toegekend. De ondernemer wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.  

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Vraag de premie hier aan. 

Meer info?

De website van VLAIO of via het gratis nummer van VLAIO:  0800 20 555

en 

Unizo.be

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Meld aan (Werkgevers)

Registreer

Vergeten wachtwoord

Winkelmand

Winkelwagen