Site logo

Nieuwe manier van bijverdienen: bijklussen

Sinds juli 2018 kan je tot 6.130 euro per jaar onbelast bijverdienen met klusjes en taken. Opgelet, dit zijn geen flexi-jobs. Werkgevers kunnen geen beroep doen op bijklussers. En voor werknemers is het beperkt om bij te verdienen bij verenigingen, particulieren én deelplatformen. Dit moet je weten over het onbelast bijverdienen:

Wat is het precies?

Sinds 2018 is het mogelijk om in beperkte mate bij te klussen zonder dat je daarvoor belasting moet betalen. Het onbelast bijverdienen is onderverdeeld in drie groepen:
1) verenigingswerk
2) diensten bij andere burgersen en
3) bijverdiensten via bepaalde 
deelplatformen zoals Uber Eats en Deliveroo 
Voor iedere categorie gelden wettelijke voorwaarden, zoals wie er onbelast mag werken, met welke regelmaat en hoeveel ermee verdiend mag worden (zie verder). De klusjes mogen nooit worden uitgevoerd voor bedrijven, maar enkel voor particulieren, feitelijke verenigingen zonder winstoogmerk en vzw’s.

Wie komt er in aanmerking?

Niet iedereen mag zomaar onbelast aan de slag. Voor de categorieën van de verenigingen en burger tot burgergelden restricties: enkel werknemers die minstens 4/5 werken, gepensioneerden en zelfstandigen in hoofdberoep komen in aanmerking. Jobstudenten, huismannen en -vrouwen zijn uitgesloten. Let op: zelfstandigen mogen niet een klus onbelast uitvoeren die overeenkomt met hun hoofdwerkzaamheden. Een zelfstandige tuinarbeider mag bijvoorbeeld niet bij een voetbalvereniging of de buren het gras bijhouden. Voor werknemers die minsten 4/5 werken geldt die bepaling niet. Voor de deelplatformen geldt dat iedereen onbelast werk mag verrichten (zolang je dus niet als zelfstandige eenzelfde hoofdactiviteit uitvoert).

Om welke klussen gaat het?

Binnen elk van de drie categorieën zijn toegelaten activiteiten opgelijst die onbelast mogen worden uitgevoerd. Voor het werk bij socioculturele en feitelijke verenigingen gaat het bijvoorbeeld om sporttrainer, gids en begeleider van schooluitstapjes. Een volledige lijst vind je hier. Dit werk mag met een vaste regelmaat worden uitgevoerd, denk aan het onderhouden van het grasveld van de lokale voetbalploeg.

Wie onbelast aan het werk wil bij medeburgers, kan diensten uitvoeren als het oppassen op de kinderen, maaien van het gras en muziekles geven. Een volledige lijst vind je hier. Onbelast kluswerk bij andere burgers mag niet met vaste regelmaat gebeuren. Het is dus niet toegestaan om onbelast wekelijks te poetsen bij iemand thuis. Voor de erkende deelplatformen mag je alle diensten uitvoeren, behalve het leveren van goederen. De diensten mogen enkel worden verstrekt aan particulieren 

Wat is het verschil met een flexi-job?

1) Flexi-jobs voer je als werknemer uit voor een werkgever. Je kan niet flexi-jobben bij particulieren als je buurman of verenigingen. Je werkt als flexi-jobber met een echte arbeidsovereenkomst.

2) Als werknemer kan je onbeperkt bijverdienen met een flexi-job. Er is geen limiet op wat je verdient. Bijklussen kan je maar tot maximum 6.130 euro op een jaar

Hoeveel kan ik onbelast bijverdienen?

Je mag met je activiteiten voor andere burgers, verenigingen en deeleconomieplatformen samen niet meer dan 6.130 euro per jaar verdienen. Voor wie werk bij verenigingen of andere burgers doet, geldt dat je niet meer dan 500 euro per maand mag verdienen. Het is dus niet toegestaan om in de ene maand 700 euro te verdienen met je bijverdiensten en een andere maand 300 euro om te compenseren.

Voor sportclubs geldt er een uitzondering: daar mag 1.000 euro per maand worden bijverdiend bovenop het reguliere loon. Maar ook hier moet het jaarplafond van 6.000 euro in acht worden genomen.

Voor de deelplatformen geldt die restrictie niet. Daar wordt gekeken naar het jaarbedrag, dat dus maximaal 6.000 euro mag zijn.

En wat als ik dat bedrag overschrijd?

Als je toch meer verdient dan de 500 euro per maand bij een vereniging of burger, of meer dan 6.000 euro voor een deelplatform, dan zul je belasting moeten betalen over de betreffende maand/het jaar waarin je het maximum hebt overschreden.

Hoe ga ik aan de slag en hoe wordt gecontroleerd welke klussen ik uitvoer?

Wie voor een vereniging aan de slag gaat moet een overeenkomst sluiten met die vereniging. Daarin worden een aantal zaken omschreven, zoals de duur en de vergoeding. De vereniging moet daar aangifte van doen via de online dienst op bijklussen.be. Momenteel is die functie nog niet beschikbaar, maar dat zal binnenkort gebeuren.

Als je wil klussen bij een andere burger spreek je met diegene af wat er gedaan zal worden en hoeveel geld je daarvoor ontvangt. In dit geval moet jijzelf aangifte doen op Bijklussen.be. Inkomsten die je krijgt via eendeelplatform worden automatisch geregistreerd en moet je aangeven op je belastingbrief. Dit hoeft dus niet online aangegeven te worden via bijklussen.be.

Via de aangifte wordt gecontroleerd wat je precies voor onbelast werk hebt gedaan en hoeveel je daarmee hebt verdiend. Die aangiftes moeten worden opgesteld voordat het werk wordt uitgevoerd, legt Geert Vermeir, juridisch adviseur van SD Worx, uit. “In theorie zou het kunnen dat een inspecteur langskomt en ziet dat je aan het werk bent. Via de aangifte kan hij zien dat je bezig bent met een geregistreerde klus die je onbelast mag verrichten.” Naast het online platform van bijklussen.be komt er ook een app. Die is er momenteel nog niet.

Hoe zit het met de verzekering?

De vereniging waar je aan het werk gaat, moet een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een verzekering lichamelijke schade hebben. Als je bij een andere burger aan de slag gaat, moet jij voor de verzekering zorgen. Je hebt een bijkomende aansprakelijkheidsverzekering voor schadegevallen nodig. 

(Bron: Het Nieuwsblad, bijklussen.be, de federale overheid)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Meld aan (Werkgevers)

Registreer

Vergeten wachtwoord

Winkelmand

Winkelwagen